Kingspan Ks 1000 Rw Ipn 120 Tomege

Kingspan ks 1000 rw ipn 120 tomege

Kingspan Topdek: Speed Performance Simplicity

Primena

KS1000 RW je trapezoidni krovni sistem koji koristi vidljivo kačeći metod pričvršćivanja i pogodan je za građevinske primene gde je nagib krova 4° i više (7%), za krovove gde se paneli postavljaju od slemena do strehe.
KS1000 RW panel se često koristi i kao zidna obloga.

Dužine panela

Standardne dužine panela su između 2000 mm i 14500 mm.
Za panele kraće od 2000 mm i duže od 14500 mm, molimo kontaktirajte: Kingspan odeljenje tehničkih usluga.